Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


Krótka lekcja szekspirowska


W poniedziałek 3 października gościliśmy w naszej szkole panią Katarzynę Rukat z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, która przyjechała do naszej szkoły na zaproszenie biblioteki. Podczas prezentacji zdjęć, rycin i filmów, rozmawiała z uczniami o teatrze elżbietańskim i jego cechach oraz o czasach, w których istniał; mówiła o historii i budowie Teatru Szekspirowskiego, a także przedstawiła aktualną działalność teatru, opowiadając o najciekawszych wydarzeniach.
W spotkaniu uczestniczyły klasy: 1a, 1d, 2a bis, 2d.
Za interesujące spotkanie bardzo Pani Katarzynie dziękujemy.