Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


MULTIMEDIALNA LEKCJA SZEKSPIROWSKA /zdjęcia poniżej/


16 marca gościliśmy w naszej szkole Annę Ratkiewicz – Syrek z gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, która przyjechała na zaproszenie biblioteki z okazji Światowego Dnia Teatru. Prezentując  zdjęcia, ryciny, filmy oraz fragmenty wyświetlonego tekstu, rozmawiała z uczniami o Szekspirze, o teatrze       elżbietańskim i  jego cechach oraz czasach, w których istniał; mówiła o historii Teatru Szekspirowskiego i przedstawiła aktualną działalność teatru z naciskiem na wydarzenia interesujące słuchaczy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, mieli okazję wcielić się w różne role.
Dwa multimedialne 45-minutowe spotkania odbyły się w sali WT. Uczestniczyły w nich klasy: 1b, 1c, 2b, 2d, a także grupka chętnych uczennic z trzecich klas.