Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


NOWOŚCI - PAŹDZIERNIK 2013


 1. Surmiak-Domańska K.: Mokradełko

 2. Rylski E.: Obok Julii       

 3. Myśliwski W.: Ostatnie rozdanie
 4. Chutnik S.: Cwaniary
 5. Papużanka Z.: Szopka
 6. Varga K.: Trociny
 7. Sałyga J.: Chustka
 8. Pilch J.: Wiele demonów (audiobook)
 9. Shilo S.: Krasnoludki nie przyjdą
10. Osiecka A.: Dzienniki T.1
11. Gombrowicz W.: Kronos
12. Janko A.: Boscy i nieznośni : niezwykłe biografie
13. Ducret D.: Kobiety dyktatorów T.2
14. Massie R. K.: Katarzyna Wielka : portret kobiety
15. Bereś W. i in.: Marek Edelman : Życie. Do końca
16. Sowa J.: Fantomowe ciało króla (...)
17. Środa M.: Kobiety i władza
18. Mrozik A.: Akuszerki transformacji
19. Żylińska M.: Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne
                                     mózgowi


ZAPRASZAMY DO CZYTANIA