Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


Nowości biblioteki dla nauczycieli marzec 2010

1. Babiuch M.: Jak współpracować z rodzicami „trudnych”uczniów?
2. Davenport-Hines R.: Odurzeni: historia narkotyków 1500-2000
Dudziak U.: Wychowanie w klasie szkolnej: scenariusze godzin
                         wychowawczych dla szkół ponadgimnazjalnych
4. Czapiński J. (red.): Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu,
                                    sile i cnotach człowieka
5. Eco U. (red.): Historia piękna
6. Linksman R.: W jaki sposób szybko się uczyć
7. Carr A.: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdzia-
                 łania i reagowania
8.Robertson J.: Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie
9. Phillips D. C.: Podstawy wiedzy o nauczaniu
10.Guerin S.: Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdzia- 
                      łanie agresji wśród młodzieży
11.Łojek J.: Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej
12.Składanowski H.: Opis i analiza przypadku (...)
13.Chętkowski D.: Z budy: czy spuścić ucznia z łańcucha
14.Geldard K.: Rozmowa, która pomaga: podstawowe umiejętności
                        terapeutyczne
15.Faber A. i in.: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole
16.Wegscheider-Cruse S.: Poczucie własnej wartości: jak pokochać siebie
17.Boenisch E.: Twój stres: sens życia, równowaga i zdrowie
18.Caron A. F.: Matki i córki: nie przestawaj mnie kochać
19.Griffiths M.: Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania             
20.Lazarus A. A.: Terapia w pigułce: jak zachować zdrowie psychiczne
                             w zwariowanym świecie
21.Schaefer K.: Jak przeżyć szkołę (poradnik dla nauczycieli)
22.Berryman J.: Psychologia moje hobby
23.Nolting H. P.: Jak zachować porządek w klasie
24.King G.: Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
25.Dambach K. E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy
                    grupowej
26.Christopher C. J.: Nauczyciel – rodzic: skuteczne porozumiewanie
27.Speck O.: Być nauczycielem
28.Kretschmann R.: Stres w zawodzie nauczyciela
29.Rogers P. D.: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia,  zapobieganie, leczenie.
30.Wilmes D. J.: Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! Alkoholowi
                         i narkotykom
31.Moneta-Malewska M.: Nie, które buduje
32. Moneta-Malewska M.: Dla siebie i dla innych
33.Bocheńska K.: Mówię do ciebie, człowieku
34.Zajączkowski K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki: profilaktyka uzależnień
                                   (krótki poradnik psychologiczny)
35.Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień
36.Carr A.: Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób
                   przenoszonych drogą płciową
37.Szymańska J.: Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej
                             psychoprofilaktyki
38.Carr A.: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby
                   przeciwdziałania i reagowania.

Nowości biblioteki - marzec 20101. Koch W.: Style w architekturze 
2. Dukaj J.: Wroniec 
3.Tokarczuk O.: Prowadź swój pług przez kości umarłych 
4. Ginzburg E.: Stroma ściana 
5. Fromm E.: Mieć czy być? 
6. Ingarden R.: Książeczka o człowieku 
7. Murphy J.: Potęga podświadomości 
8. Fitzpatrick B.: Szeptem 
9. Hołownia S.: Ludzie na walizkach 
10.Hołownia S.: Tabletki z krzyżykiem 
11.Hołownia S.: Kościół dla średnio zaawansowanych
12.Meyer S.: Zmierzch 
13.Meyer S.: Księżyc w nowiu 
14.Meyer S.: Zaćmienie 
15.McCarthy C.: Droga 
16.Brown D.: Zaginiony symbol 
17.Larsson S.: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet 
18.Larsson S.: Dziewczyna, która igrała z ogniem 
19.Larsson S.: Zamek z piasku, który runął 
20. Grochola K.; Kryształowy anioł 
21.Coelho P.: Miłość 
22.Pratchett T.: Świat finansjery 
23.Onichimowska A.: Trzecie oko 
24.Gościnny R. i in.: Nieznane przygody Mikołajka