Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


KLASA 1B W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Wizyta w Wojew. Bibliotece Pedagogicznej we Wrzeszczu przy Al . Hallera (przystanek tram. Wyspiańskiego - rzut beretem od szkoły!) miała miejsce 9 maja wczesnym popołudniem. Celem były warsztaty nt. źródeł wiedzy w sieci - zasobów bibliotek cyfrowych oraz bibliotecznych katalogów on-line.
W czasie zajęć prowadząca je b. sympatyczna pani pokazała w formie prezentacji multimedialnej, jak korzystać z repozytoriów bibliotek cyfrowych  i katalogów bibliotecznych w Internecie.
Przy okazji przypominamy o możliwości korzystania z bogatych zbiorów książkowych i multimedialnych
(m. in. filmów, audiobooków) w Bibliotece Pedagogicznej - od niedawna uczniowie też mogą się tam zapisywać! 
Katalog biblioteki jest dostępny w Internecie: http://www.pbw.gda.pl/katalogi.html
Zobacz tez linki do katalogów bibliotek obok z prawej strony!