Nasza biblioteka szkolna mieści się między 2. a 3. piętrem w bocznym skrzydle szkoły.
Posiada w swoich zasobach prawie !21! tys. woluminów, co stanowi pokaźny księgozbiór.

Obok lektur mamy tu książki ze wszystkich dziedzin nauki, poezję, beletrystykę, dramaty i nowości wydawnicze.Oprócz książek można poczytać też czasopisma np. Perspektywy, Charaktery, National geographic i in.W bibliotece można również korzystać z takich kompendiów, jak słowniki, leksykony i encyklopedie z różnych dziedzin (również na nośnikach elektronicznych) Dostępne są również informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów oraz informatory dla kandydatów na studia.

W czytelni jest do dyspozycji 6. komputerów PC (z Windows XP i Vista Business) oraz 8. komputery iMAC. Korzystać też można z 2. drukarek, kopiarki i skanera

W BIBLIOTECE JESTES ZAWSZE MILE WIDZIANY!!!

(nawet jeśli chcesz tylko posiedzieć...)

!ZAPRASZAMY!


Z radością informujemy, iż w marcu b. r. nasza biblioteka rozpoczęła
   !elektroniczną rejestrację wypożyczeń i zwrotów!
Umożliwia ona szybkie, bezbłędne i nowoczesne udostępnianie zbiorów. Uczniowie, nauczyciele i in. pracownicy szkoły otrzymali elektroniczne karty biblioteczne z nazwą
szkoły, swoim imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym kodem.
Następnym novum  jest możliwość przeglądania (na razie tylko w bibliotece)
 elektronicznego katalogu
 naszej biblioteki:
Mozilla Firefox – zakładki – MOL Optivum Opac WWW